Itt vagyunk:Intézményünk > Bemutatkozás


A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara 2011. október elsején a szarvasi Pedagógiai Kar és a jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Kar integrációjával jött létre. A kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézete 2014. augusztus elsejével kivált a Szent István Egyetemből és a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karaként működik tovább.

Továbbiakban az ABPK jászberényi telephellyel folytatja működését az egyetemen belül.

A kar tradicionális képzési profilját a közel százéves múlttal rendelkező tanítóképzés jelenti. Ezzel a szellemi örökséggel vált a Jászság meghatározó intézményévé. Az elmúlt évtizedekben képzési kínálatát bővítette az Andragógia, Informatikus könyvtáros és a Szociális munka szakokkal. 2014 januárjától az óvodapedagógus szak színesíti a képzési palettát.

A különböző szakterületeken folyó képzéseket közös nevezőre emeli a gyakorlatigényes magas szintű elméleti képzés, amely a mikrorégió oktatási, kulturális és szociális intézményeivel szoros együttműködést alakított ki a vidékfejlesztés humán szféráit érintve.

A képzések pedagógiai értékét a humánus légkör, alkotószellemű, személyiségfejlesztő tevékenységrendszer képezi.  Lehetőség nyílik a zenei, művészeti és sport tevékenységekre a korcsolyázástól az íjászatig. Az értelmiségi léthez kötődő informatikai és idegen nyelvi ismereteket nyújtó órák átszövik a szakok curriculumát.

 

 

 

 

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu