Itt vagyunk:Intézményünk > Szervezeti egységeink > Andragógia és Társadalomelméleti Tanszék > Tananyagok > Andragógia és Társadalomelméleti Tanszék: tananyagok-dokumentumok


     
 


Andragógia elmélete és történeti alapjai 1. (jegyzet)
/dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/

Andragógia elmélete és történeti alapjai 1. (szeminárium-nappali tagozat) /dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/

A felnőttképzés EU-konform fejlesztése céljából a felnőttképzés EU trendjeinek vizsgálata.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható munkaügyi és foglakoztatási hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a képzési, felnőttképzési szükségletek vizsgálatára.

Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről.

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról.

Bevezetés a felsőfokú tanulmányokba /dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/

     
     
Andragógia formális és informális intézményrendszere 2.
(nappali, levelező tagozat) /dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/


Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő

Veres Pál: a felnőttképzés helye és fejlesztése a felnőttoktatásban

     
     
Komparatív andragógiai tanulmányok
(nappali tagozat, szeminárium) /dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/


Európai kihívások - Magyar lehetőségek. A felnőttkori tanulás jövőképeinek körvonalai.

Kutatás a felnőttoktatás-, és képzés nemzetközi cél-, és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlődésének tükrében

Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás/e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportként, a modellek bevezetésére és alkalmazására

Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben

A szociális gazdaság jelene és jövője

Az EUROPASS bevezetése, alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai

A felnőttek digitális írás- és idegennyelv- tudása

A képzési helyettesítés rendszere és megvalósíthatósága Magyarországon

     
     
Komparatív andragógiai tanulmányok (levelező tagozat)
/dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/


Európai kihívások - Magyar lehetőségek. A felnőttkori tanulás jövőképeinek körvonalai.

Az EUROPASS bevezetése, alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai

A felnőttek digitális írás- és idegennyelv- tudása

     
     
Összefüggő gyakorlat /dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/


Összefüggő gyakorlat 1. (minta, levelező tagozat)
/dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/

Összefüggő gyakorlat 3. (minta, levelező tagozat) /dr. Khademi-Vidra Anikó Ph.D/

     

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu