Itt vagyunk:Intézményünk > Szervezeti egységeink > Könyvtár > Könyvtár, beiratkozás


A könyvtárhasználat feltételei:

Alábbi adatok szolgáltatása hitelt érdemlő dokumentumok alapján.

·         Név

·         Születési hely, idő

·         Anyja neve

·         Állandó lakhely

·         Szem. ig. szám

Dokumentumok:

·         Személyi igazolvány vagy

·         Diákigazolvány

Az elérhetőség érdekében kérjük a telefonszám és az email cím megadását is.

A beiratkozáskor az olvasó belépési nyilatkozatot tölt ki, amelyben megismeri a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltakat, a feltételek elfogadását aláírásával igazolja. A könyvtár az olvasó adatait nyilvántartásában őrzi, a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. A személyi adatokban történt változásokat az olvasónak haladéktalanul be kell jelenteni a könyvtár felé. A tagság igazolására a beiratkozott olvasó olvasójegyet kap.

Beiratkozási díjak:

·         SZIE oktató,SZIE hallgató, dolgozó: díjtalan

·         felnőtt: 1600 Ft/év

·         pedagógus, diák: 800 Ft/év

·         70 év alatti nyugdíjas: 800 Ft/év

·         70 év feletti nyugdíjas, könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozók: ingyenes

Az olvasójegy érvényessége:

·         hallgatóknak egy tanév

·         külsősöknek a beiratkozástól számított 1 év

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni.  A bejelentés után a könyvtár az elveszett olvasójegy használatát letiltja. Érvényességi időn belül elveszett olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni.

A pótlás díja: 200,- Ft

Az olvasójegy személyre szól, másra át nem ruházható. Mindenki csak saját névre szóló. fényképpel ellátott olvasójeggyel kölcsönözhet, de a dokumentumok vissza-szolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.

A hallgatók legkésőbb a félév utolsó napjáig kötelesek minden dokumentumot visszahozni. Ennek hiányában a hallgató eddig nem kölcsönözhet, amíg a könyvtár felé tartozását nem rendezi.

A végzős hallgatók legkésőbb a záróvizsga napjáig kötelesek minden, a könyvtárnál fennálló tartozást rendezni. Ennek hiányában a könyvtártag államvizsgára nem bocsátható.

 


 

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu