Itt vagyunk:Intézményünk > Szervezeti egységeink > Könyvtár > Könyvtár, szolgáltatásaink


A könyvtár ingyenesen nyújtott szolgáltatásai:

 • Könyvtárlátogatás
 • A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (olvasóterem, folyóiratolvasó)
 • Állományfeltáró eszközök használata (katalógusok)
 • Regisztrált használóknak a forrásközpont használata ( 21számítógép internet eléréssel)

A könyvtári tájékozódást katalógusok segítik:

 • szerző, cím, tárgyszó szerinti keresztkatalógus
 • szakkatalógus
 • szakdolgozatok katalógusa
 • folyóiratok katalógusa
 • OPAC - online elérhető, kereshető katalógus (http://gaia.szie.hu/jaszbereny/index.jsp)
  Az OPAC online könyvtári katalógus segítségével bárhonnan elérhető a könyvtár állománya. Megtalálható benne a 2000. január 1. után szerzeményezett dokumentumok és a leggyakrabban kölcsönzött művek.

 

Tájékoztatás

Általános és szaktájékoztatással állunk olvasóink rendelkezésére. Segítséget nyújtunk könyvtárhasználatban, szakirodalmi kutatásban és elektronikus szolgáltatások elérhetoségében. Tájékoztatás kérhető az alábbi telefonszámokon, illetve munkatársainktól e-mailben

- Olvasószolgálat, kölcsönzés, tájékoztatás: Tel.: 57/502-453
- Könyvtárközi kölcsönzés: Tel.: 57/502-453
- Olvasótermi tájékoztatás: Tel.: 57/502-451

 

Fénymásolás

Az olvasóteremben elhelyezett könyvekből, folyóiratokból készíthető másolat. A másolás díja: A/4: 15 Ft/egység. Másolókártya bérleti díja: 500,- Ft Nyomtatás: 40,- Ft/oldal(fekete-fehér) és 150,- Ft/oldal(színes).


Helyben igénybevehető szolgáltatások

Olvasótermünkben csak helyben használható kézikönyvek, folyóiratok, szakdolgozatok találhatók. Az olvasótermet olvasás, tanulás, kutatómunka céljából lehet igénybe venni. Folyóiratokat, szakdolgozatokat is csak helyben lehet használni. Kézikönyvek, folyóiratok, könyvek kölcsönzése kivételes esetekben: Éjszakai kölcsönzés: 100,- Ft/dok. (17.00-tól másnap 8.00-ig) Hétvégi kölcsönzés: 200,- Ft/dok. (péntek 16.00-tól hétfő 8.00-ig) Késedelmi díj: dokumentumonként és naponként 200.- Ft

 


 


A könyvtár regisztrációt igénylő szolgáltatásai:

Kölcsönzés

A kölcsönzés időtartama: 2 hét (14 nap) Egy olvasónál maximum 10 db dokumentum lehet kinn egyszerre. Hosszabbítani a lejárat előtt lehet: személyesen, vagy az könyvtári OPAC-on keresztül .(Lehetőségünk van belépni a saját olvasói felületünkre és azon keresztül meghosszabbítani a kölcsönzésben lévő könyvek lejárati idejét. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az alábbi linkre kattintunk: http://gaia.szie.hu/jaszbereny/index.jsp majd az oldalon fent jobboldalt az olvasói belépéshez a vonalkód és a jelszó helyére is az olvasójegy vonalkódját beírjuk.)

Minden egyes késve visszahozott könyv esetében késedelmi díjat számítunk fel, melynek összege 20,- Ft/nap/könyv. A kikölcsönzött könyveket az olvasónak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a könyvtárba. Ennek elmulasztása esetén a késedelmes olvasókat levélben emlékezteti a könyvtár a lejárt határidőre. Elveszett vagy megrongált dokumentum esetében a könyvtár elfogad egy másik ugyanolyan példányt. Amennyiben az eredeti példány nem pótolható, a mű eszmei értékének megtérítését kéri a könyvtár.

Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegy pótlása: 200.- Ft

 

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományában nem található könyveket könyvtárközi kölcsönzésen belül megkérjük más könyvtáraktól az oktatók részére. A kéréseket e-mail-ben is el lehet küldeni az alábbi címre: konyvtar@abk.szie.hu A könyvtár állománya közel 100.000 dokumentum, melynek 80 %-a szakkönyv. Szakkönyveink többsége az oktatott szakokhoz kapcsolódik.


Folyóiratok, szakdolgozatok

A több mint 100 féle folyóiratot olvasóink helyben használhatják. A folyóiratcikkek fénymásolása az olvasóteremben megoldható. Folyóiratok listája: itt

A több mint 8.000 szakdolgozatot csak helyben lehet használni. A dolgozatok kikérése az adatlap kitöltése és a konzulens aláírása után történik. Ezekből kizárólag jegyzetelni lehet, fénymásolat nem készíthető. Az Online katalógusban történő keresésnél a cím mellett /SzD/ jelzés utal a szakdolgozatra. Több azonos című szakdolgozat mellett megjelennek a szerzők nevei is.


 


 


Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu