Itt vagyunk:Intézményünk > Szervezeti egységeink > Neveléstudományi Tanszék


NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK

Tanszékünk integráló szerepet lát el a Karon folyó képzések mindegyikében. Pedagógiai, pszichológiai moduljaink integráló, szintézis-alkotó funkciót töltenek be a tanító, andragógia, szociális munka és informatikus-könyvtáros szakokon. Nemcsak a karon tanuló összes hallgatóval kerülünk szoros kapcsolatba, hanem a szakokhoz tartozó gyakorlóhelyekkel is.

Ebből adódóan feladatkörünk sokrétűnek mondható:

- A tanszékünkhöz tartozó tárgyak oktatása a professzionális pedagógiai kultúra alakítása jegyében történik. Az adott szak által kívánt egyedi tartalommal és metodikával kívánjuk kifejleszteni, tökéletesíteni a hallgatók ismeretét és kompetenciáját.

- Az iskolai- illetve tanítási gyakorlatok szervezése és működtetése, ami kiegészül az önkéntességen alapuló mentorok szakmai támogatásával.

- A tanszéki kutatómunka szervezése, végzése.

- Részvétel a pedagógus-továbbképzésben és a szakmai közéletben.

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu