Itt vagyunk:Intézményünk > Szervezeti egységeink > Tanulmányi Osztály > Tanulmányi Osztály: Hírek


 

Aktuális hírek

 

 


 

FELHÍVÁS

 

Tisztelt Hallgató!

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógia karának az Eszterházy Károly Egyetembe (EKE) történő olvadásával szükségessé vált a hallgatók adatainak új adatbázisba helyezése.

A fentiek miatt a Neptun program fejlesztői 2016 július 10.-én (vasárnap) az összes, a karhoz kötődő adatot kiolvassák a SZIE oldaláról, amivel egy menetben a hallgatói és oktatói belépést letiltják a SZIE felől.
2016 július 21.-én az EKE szerverén indul újra a Neptun hozzáférés (a címéről az EKE honlapjáról lehet majd tájékozódni) változatlan bejelentkezési adatokkal.

Sajnos a hallgatói gyűjtőszámlán lévő összegek áthelyezésére nincs lehetőség.
Ennek megfelelően kérjük, hogy az egyéni hallgatói gyűjtőszámláján lévő egyenlegét utalja vissza a saját bankszámlájára 2016.06.25-ig!
A visszautalás műveletét a Pénzügyek / Tranzakciós lista  menüpont Visszautalás gombjával tudja elvégezni.

Kérjük, hogy mielőbb végezze el a visszautalást, mert a SZIE Neptun rendszerébe a kiválást követően nem lesz lehetősége bejelentkezni, így a határidőn túli visszautalás sem valósulhat meg, csak ügyintéző megkeresésével!

A SZIE pénzügyi szabályozása szerint csak 100 Ft-nál nagyobb összeg utalható vissza, ám az is csak akkor, ha nincs aktív tartozása a hallgatónak.
Az EKE által üzemeltetett Neptun rendszerbe az összes pénzügyi kiírás átemelésre fog kerülni, azaz a most fennálló tartozások továbbra is akadályozni fogják regisztrációt, tárgyfelvételt és a vizsgára jelentkezést.
A visszautalás cél-bankszámlaszámát a Neptunban rögzített bankszámlaszámok közül kell kiválasztani. Új számlaszám a Pénzügyek / Beállítások/ Számlaszámok menüpontban rögzíthető.

 

 

 

 

 


 

 

Diplomaosztó Ünnepi Tanácsülés

meghívó

 

 


 

ZÁRÓVIZSGA BEOSZTÁS

2016.

 

TANÍTÓ SZAK SZAKDOLGOZAT ÉS VÉDÉSE

TANÍTÓ SZAK ZÁRÓVIZSGA

ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK

ANDRAGÓGIA SZAK

 

  

FELHÍVÁS - Köztársasági ösztöndíj

  2016/17. tanévi pályázatra

 

 

Köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet szereztek.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 34 000 Ft    havonta. További részletek a felhívásban olvashatóak, pályázati űrlap tölthető le. Beadási határidó: 2016. július 5.

 

 

 
 


 

FIGYELEM!

 

Változás a Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés időpontjában!

Új időpont: 2016. június 24. (péntek) 16 óra

 

 

 

 


 

TISZTELT HALLGATÓK!

 

A Tanulmányi osztályon 2016. április 12., 13-án az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket köszönjük!

 

 


 

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZŐS HALLGATÓK RÉSZÉRE

 A 2015/2016. tanév tavaszi félévének időbeosztása

 

A szorgalmi időszak: 2016. február 1-május 6-ig tart minden évfolyam számára.

Aktuális félévre beiratkozás és tantárgyfelvétel: 2016. január 25. - február 14.

Kreditátviteli kérvények beadása: 2016. február 29.

Vizsgaidőszak a végzős évfolyamok esetében: 2016. május 7-20.

Vizsgaidőszak a nem végzős évfolyamok esetében: 2016.  május 7-június 24.

Jegybeírási határidő, vizsgalapok leadása: 2016. június 30.

 

 Eredményes félévet kívánunk!

 


 

Meghívó a 2016. február 13-án tartandó Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülésre

 


 

 

 

 

  

 

NAPTÁRI TERV NOVEMBER HÓNAPTÓL

 

 

 

November   
16. Szakdolgozatok leadása (2016.- januári Záróvizsgához)
16.  ZV jelentkezés
20. II. félévre kurzusok meghirdetése (A,B,C tárgyak)
24. Magyar TudományÜnnepe
25.  9 óra OTDK kari forduló
27. Gólyabál 
   
December  
9. 10 óra NYÍLT NAP
11. (péntek)  . A félév utolsó oktatási napja 
16. Adventi hangverseny
dec. 19-jan.3. A Kar épületei zárva vannak
   
2016.  
   
Január  
6.   Záróvizsgázóknak az abszolutórium megszerzésének határideje.
15-31. Záróvizsga időszak
15., 16, Kozoktatási vezető ZV. Jászberény
21.
Szociális munka, Testnevelés műveltségterület (részismeret) ZV.
23. Közoktatási vezető ZV. Miskolc
30. Közoktatási vezető ZV. Eger
18. 10. óra Nyílt nap (Apponyi terem)
18. 12 óra
Előalkalmassági vizsga 
31. Jegybeírási határidő a Neptun-rendszerbe, a leckekönyvekbe, vizsgalapok leadása
   
Február  
1. A II. félév első tanítási napja
1- május 6.  Szorgalmi időszak  minden évfolyam számára
13. Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés a januárban záróvizsgázó hallgatók részére
29. Kreditáviteli nyomtatvány leadása
   
Március  
   
24- 29. Tavaszi szünet
   
Április   
15.   16.00 óra

Szakdolgozat leadási határidő

20.

Műveltségterület választás leadása tanító I. évfolyamon

29.

2016/2017. tanév I. félévének kurzusleadása (tantárgyfelosztás)
Május  
6. Szorgalmi időszak utolsó napja minden évfolyamnak
20. Vizsgaidőszak (végzős évfolyamoknak) Abszolutórium megszerzése
26. Alkalmassági vizsga 
31. Szakdolgozatvédés (tanító szak)
   
Június  
2. Szakdolgozatvédés és szóbeli záróvizsgák (informatikus könyvtáros, szoc. munka és andragógia szakon)
6-8. Szóbeli záróvizsgák (tanító szak)
9-10. Szakdolgozatvédés és szóbeli záróvizsgák óvodaped. szaknak
24. Vizsgaidőszak vége (nem végzős évfolyamoknál)
24. 16 óra

Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés

30. Jegybeírási határidő a NEPTUN-rendszerbe, a leckekönyvekbe, valamint a vizsgalapok leadása
   
Július-augusztus  
júl. 4-aug.19. Oktatók  szabadsága 

 

 


 

 

Határidők az abszolválásra és a záróvizsga letételére

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. nyári módosítása határidőket állapít meg az abszolválásra (végbizonyítvány megszerzésére) és a záróvizsga letételére.

Ezeket a határidőket a tanulmányok megkezdésének ideje alapján három csoportra lehet osztani (a felsőoktatásra vonatkozó törvények hatályossága szerint: 1993. évi LXXX tv., 2005. évi CXXXIX tv., 2011. évi CCIV tv.):

1. A 2006/2007. tanév előtt tanulmányokat kezdő hallgatók esetében:

Ezek a hallgatók az 1993. évi LXXX. tv. szerint kezdték meg tanulmányaikat.

Amennyiben ezek a hallgatók még nem szerezték meg az abszolutóriumot, azaz a végbizonyítványt, akkor azt legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig szerezhetik meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy legfeljebb a következő 2015/2016. tanév áll rendelkezésre tanulmányaik befejezésére. Amennyiben erre nem kerül sor, jogviszonyukat 206. szeptember 1-jévbel meg kell szüntetni (Nftv. 112. § (1)).

Az általános szabály szerint, azok a hallgatók, akik már abszolváltak, az abszolválástól számítva 5 éven belül kell letenniük a záróvizsgát. Itt a jogalkotó tett egy kivételt: akinek 2015. szeptember 1-jéig az abszolutórium megszerzésétől számítva eltelt  5 év, azoknak legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig kell záróvizsgát tenniük (Nftv. 112. § (5a)) Például: aki 2010 júliusában szerzett abszolutóriumot, annak ez a határidő 2016. szeptember 1. (hiszen 2015 szeptemberéig eltelt az 5 év). FIGYELEM! Aki 2011 januárjában szerzett abszolutóriumot, arra az általános szabályt kell alkalmazni, azaz ezeknek a hallgatóknak 2016 januárjában le kell záróvizsgázni.

 Az intézmény arra kéri a rendelkezéssel érintett hallgatókat, amennyiben szeretnének még oklevelet szerezni, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a Tanulmányi osztállyal. 

2.  A 2006/2007. tanévtől a 2011/2012. tanévig tanulmányokat kezdő hallgatók esetében:

Ezek a hallgatók a 2005. évi CXXXIX. törvény szerint kezdték a tanulmányaikat.

A 2005. évi CXXXIX. törvény nem állapított meg határidőt sem az abszolutórium megszerzésére, sem a záróvizsga letételére. A jogszabály kimondja, ha az abszolutórium megszerzésétől számítva 7 év eltelt, akkor a felsőoktatási intézmény további feltételt állíthat a záróvizsga letételéhez.

 3.. A 2012/2013. tanévtől tanulmányokat kezdő hallgatók esetében:

Ezek a hallgatók a 2011. évi CCIV. törvény szerint kezdték a tanulmányaikat. A 2011. évi CCIV. tv. az abszolutórium megszerzésére nem szabott határidőt. A záróvizsga letétele az abszolválást követő 2 éven belül, illetve a felsőoktatási intézmény által megállapított esetleges további feltétel teljesítése esetén 5 éven belül tehető.

 

FIGYELEM! A felsőoktatási intézmény a fenti határidőn túl további kedvezményt a hallgatónak nem adhat, azaz nem gyakorolhat egyedi méltányosságot az abszolutórium/záróvizsga határidők vonatkozásában.

 

  

TÁJÉKOZTATÓ

a 2016. januári záróvizsgára vonatkozóan

(valamennyi szak részére, kivéve a közoktatási vezető szakirányú továbbképzést)

Szakdolgozat leadásról

Záróvizsga jelentkezésről

Szakdolgozat leadási határideje nappali és levelező tagozatos hallgatóknak:

2015.11.16. 15 óra(hétfő)

Helye: Leíró iroda: 104-es szoba

Határidőn túli szakdolgozat leadás legkésőbbi időpontja 2015.11.21. 11 óra (szombat)

Helye: Leíró iroda: 104-es szoba

Határidőn túli szakdolgozat leadása esetén naponta 1000 Ft. késedelmi díjat kell fizetni.

A kiírt tételt 2015.11.25-ig kell befizetni! (Vegyék figyelembe a gyűjtőszámlára utalás idejét is!)

A Záróvizsgára bejelentkezési nyomtatványt leadási határideje: 2015. 11. 16. 15 óra

Letölthető a Tanulmányi osztály honlapjáról a Záróvizsga bejelentkezés mappából!

http://abpk.szie.hu/tanulmanyi-osztaly-dokumentumok

Helye: Hallgatóknak – Tanulmányi osztály – Dokumentumok - Záróvizsga bejelentkezés

Figyelem! Mindenki a saját szakjának megfelelő bejelentkezési lapot töltse ki!!!

Felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy a mintatantervben előírt követelmények teljesítése nélkül a hallgató záróvizsgát nem tehet!

 

Eredményes felkészülést kívánunk!

 

Tanulmányi Osztály

 

  

Szent István Ösztöndíj pályázati felhívás

 

 

Idén is meghirdetésre került a Szent István Ösztöndíj.

Beadási határidő 2015. november 15.

A pályázatokat két példányban kell benyújtani!

Részletes pályázati kiírás itt található.

 

  

 

Tájékoztatók a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban

 

Az Oktatási Hivatal a tájékozódás megkönnyítése érdekében részletes tájékoztató anyagokat készített a magyar állami ösztöndíjjal kapcsolatban.

A Hivatal által a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeiről, a magyar állami ösztöndíjas hallgatókkal történő elektronikus kapcsolattartásról, valamint a magyar állami ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb információkról készített tájékoztatók az alábbi linkekre kattintva érhetőek el.

 

 


 

 

 2015/2016-os tanév időbeosztása


I. évfolyamon nappali tagozaton regisztrációs nap 2015. szeptember 7-én 9 órától.

A többi évfolyamon órarend szerinti oktatás 2015. szeptember 7-től.

 

I. évfolyam levelező tagozaton regisztrációs nap 2015. szeptember 11-én 9 órától.

A többi évfolyam értesítést kap a félév időbeosztásáról.

 

Beiratkozás és tárgyfelvételi időszak: 2015. szeptember 7 - 21-ig, minden évfolyam számára!

 

Eredményes félévet kívánunk!

 

 

 

  

 

FELHÍVÁS

 

 

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2015/2016. TANÉVI PÁLYÁZATÁRA

 

A Köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról

szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64.§ (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő

hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendőegyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)

Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) tartalmazza.

Beadási határidő: 2015. július 3.

 Pályázati kiírás

Űrlap

 

 

 

 
 

Diplomamentő tájékoztató

Tájékoztatás utazók számára az Ebola-lázról

Kérdőív és nyilatkozat

  

 2014/2015. tanév 2. félévének tanulmányi időszakai:

február  2    -    május 8.           Szorgalmi időszak  nappali tagozaton

április 2  -   7.                              Tavaszi oktatási szünet (nappali tagozat)

április  15.   15.00 óra                Szakdolgozatok leadása (2015. júniusi záróvizsgához)

május  11  -  június 26.              Vizsgaidőszak nappali tagozaton

május  4   -   június 26.              Vizsgaidőszak levelező tagozaton

május 23.  12.00 óra                  Záróvizsgázóknak az abszolutórium megszerzésének határideje

június 2.                                        Szakdolgozatvédés ( tanító szak)

június 10, 11, 12.                        Szóbeli záróvizsgák

június 27.                                     Jegybeírási határidő a Neptun rendszerbe, leckekönyvbe

június  27.                                     Diplomaátadó ünnepség

 

Egyéb határidők:

január 27 - február  16.            Tantárgyfelvétel a Neptun programban

január 27.                                    Nappali tagozatos órarend megnyitása  ( http://orarend.abk.szie.hu honlapon)

március 20.                                Kreditátviteli kérelmek leadása

március hónap                          Diákigazolvány érvényesítés

április 10.                                    Rendkívüli  kérelmek leadása  a költségtérítési  díj befizetésének halasztására  

                                            (különeljárási díj ellenében)

 

MINDEN HALLGATÓNKNAK EREDMÉNYES FÉLÉVET KÍVÁNUNK!

-

 

 

   
Tanulmányi Osztály olalai
     

 

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu