Mi a nyílt hozzáférés?

A nyílt hozzáférés (open access, szabad hozzáférés) fogalmát sokféleképpen értelmezik. Egy viszonylag részletes definíciója a következő kritériumokat tartalmazza:

A felhasználónak nem kell fizetnie azért, hogy tudományos közleményeket az Interneten olvasson, azokat kinyomtassa, nem-kereskedelmi célokból tovább is adhassa, és mindez korlátozások nélkül tehesse.

Harmadik személy számára azonban általában tilos a tartalom felhasználása.

Általánosságban a szerző szinte a teljes szerzői jogokat magának tartja meg, és máshol is közzéteheti művét

 



A nyílt hozzáférésnek több formája létezik.

Ezekből csak azt a néhányat soroljuk itt fel, amelyek alapján bibliográfiánk alapjául szolgáló szakirodalmat vizsgáltuk:

korlátozás nélküli hozzáférés (folyóiratok azonnali és teljes publikálása); késleltetett nyílt hozzáférés (a nyílt hozzáférés csak egy bizonyos idő után valósul meg);

szerzői díjas hozzáférés (a szerzők díjat fizetnek a nyílt hozzáférés támogatása végett);

e-print archívumok (a szerzők maguk archiválják publikációikat);

részleges hozzáférés (a cikkek egy részéhez biztosítanak nyílt hozzáférést);

kooperációs hozzáférés (intézményi tagok támogatják a nyílt hozzáférést).



 

 

A nyílt hozzáférésnek négy fontos csatornája van:

az elektronikus, lektorált tudományos folyóiratok,

a kutatási területenként szerveződő preprint-archívumok (tematikus repozitóriumok),

az egyes egyetemek intézményi repozitóriumai,

az anyagoknak a szerzők saját honlapjain történő elhelyezése.

 



A nyílt hozzáférés legtöbb definíciójában szerepel, hogy szakértői véleményezést alkalmazó (más szóval lektorált) publikációkról van szó.

 



Felhasznált irodalom:

Björk, Bo-Christer: Open access to scientific publications - an analysis of the barriers to change? Information Research.Vol. 9, No. 2, 2004 http://InformationR.net/ir/9-2/paper170.html

Corrado, Edward M.: The Importance of Open Access, Open Source, and Open Standards for Libraries. Issues in Science and Technology Librarianship.Spring 2005, http://www.istl.org/05-spring/article3.html

Björk i.m.

 


 

Navigáció

Hibajelentés: informatika@abk.szie.hu